אלקטרודות חמצן מומס

בקר + אלקטרודת DO (חמצן מומס) למדידה ONLINE בתנאי שטח, ...
אלקטרודת חמצן מומס עם אאטפוט 4-20 או 5V בעלת ראשים להחל...