טיפול בשפכים

 

בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי בתחום הטיפול בשפכים בארץ, התבצע מעבר הדרגתי משימוש באגני חימצון ובריכות מאוורות לשימוש הולך וגובר בתהליכי בוצה משופעלת. אנו מציעים ציוד רב למדידה של COD, TSS, TOC, עכירות , חמצן מומס, אמוניה, ניטראטים וניטריטים ועוד.

מערבלים תוצרת Prodomix מסדרת GreenLine.  סדרת...
אלקטרודה למדידת  ORPרציפה (אונליין) מבית חברת Dr....
אלקטרודה למדידת  pHרציפה (אונליין) מבית חברת Dr. ...
מד MLSS/SS נייד למדידה אמינה ומדוייקת של עכירות, רמת מ...
מד גובה בוצה נייד - דרך פשוטה ונוחה למדידת גובה בוצה, במגוו...
בקר TSS  אופטי עם סנסור טבול הכולל יציאת 4-20mA מובנה ...
בדיקה עכירות מדויקת, עקרון מדידה לפי ISO 7027. העכ...
מוניטור אמוניה / THM / Hydro Carbon רצי...